zondag 21 februari 2016

'Naar buiten!' Netwerkbijeenkomst: een terugblik

Op donderdag 11 februari vond er een zeer geslaagde ‘Naar buiten!’ Netwerkbijeenkomst plaats. Er waren mensen aanwezig met verschillende expertises. Partners zoals de PABO, Zuid-Hollands Landschap, IVN-Zuid-Holland, GGD (medewerkster JOGG) en Kidsproof. Maar ook veel mensen vanuit de doe-locaties, zoals de Leidse speeltuinen, boerderijen in de regio, de schooltuinen en milieueducatieve centra in de regio. En daarnaast aanbieders die activiteiten organiseren: IVN-natuurgidsen en ZZP-ers die actief zijn in natuur- en buitenactiviteiten. 

Voor wie er bij was: hartelijk bedankt voor je bijdrage! 
Heb je het moeten missen: bij deze een impressie van de meeting! Een opvallende bevinding die we graag met je willen delen is afkomstig van de resultaten van de enquête van Tympaan, die tijdens de Naar buiten! dagen 2015 bij 75 kinderen werd afgenomen. Bijna de helft van de kinderen die wilden terugkomen naar ’t Vogelhoff (de locatie waar de Naar buiten! dagen plaatsvonden) verwachtten dat dit met school zou zijn. Veel minder vulden in dat ze waarschijnlijk met de ouders terug zouden komen. Kortom: de rol van de leerkracht is cruciaal! Zij kunnen het bezoek aan groene plekken dichtbij huis nog meer stimuleren. In 2016 worden de Naar buiten! dagen voor scholen gehouden in polderpark Cronesteyn, nog een beetje dichterbij dan ’t Vogelhoff. We hopen dat veel groepen de hele dag komen, zodat de kinderen optimaal van de natuur kunnen genieten.

Waar wij zelf erg enthousiast van werden was de flitspresentatie van Gemma Breedijk, over haar doe-locatie Streekwinkel Boer en Goed. Zij heeft een Naar buiten-kist ontwikkeld met prikkelende opdrachten, die kinderen triggeren om lekker buiten te ontdekken. Eén van die activiteiten is de slootjessafari, waarover zij het volgende vertelde: “De slootjessafari was een gi-gan-tisch succes! Als er één kind begint met vissen, zitten er al snel twintig kinderen op hun knieën aan de slootkant.”  Zij ontving vier stevige schepnetten, zodat de populaire slootjessafari's voortgezet kunnen worden. Ook leerde Gemma vele kinderen fluiten op een grasspriet; nummer 23 van de 


Peter Mol (provinciaal projectleider van IVN-Zuid-Holland) reikte het eerste doe-kistje uit aan Leon Kloos (coördinator van de Leidse Bond voor Speeltuinen). Hierin zitten 5 opdrachtkaartjes met buiten activiteiten (waaronder de slootjessafari), loeppotjes, een schepje en nog meer! Alle andere speeltuinen en doe-locaties zullen er ook een ontvangen. Nieuwsgierig? Mail naar: naarbuitenleiden@gmail.com voor meer informatie. Per seizoen worden er nieuwe opdrachten en materialen verzorgd voor het doe-kistje. Tijdens de netwerkbijeenkomst zijn er verrassende nieuwe opties aangedragen, wie weet zie je binnenkort één van je ideeën terug in de vorm van een opdrachtkaartje! Er zijn al nieuwe opdrachten in de maak, zoals 'de windmeter' en 'stap in de zonnewijzer en kijk hoe laat het is'. 


We hebben ons tijdens de bijeenkomst met zijn allen gebogen over een aantal vraagstukken, zoals: Hoe kan het netwerk van Naar buiten! elkaar nog meer versterken? Op welke manier kunnen we meer bekendheid geven aan Naar buiten!? Welke groene buitenactiviteiten passen het beste bij de doelgroep? We kregen input vanuit diverse invalshoeken, bij deze een voorzetje:

- Een bekende Leidenaar vragen als ambassadeur voor Naar buiten!;
- Zorgen voor een eenvoudige en heldere planning van een aantal themadagen die in de hele regio gehouden kunnen worden, zoals aansluiten bij het landelijke IVN-slootjesweekend;
- De doelgroep 2-4 jarigen uitnodigen voor peuteractiviteiten;
- Een betere uitwisseling van de expertises van alle vrijwilligers en ZZP-ers in het
Naar buiten-team via een database, maar ook tijdens uitwisselingsmomenten;
- Een plattegrond van de doe-locaties zou handig zijn;
- De kalender met activiteiten op de website moet actueel en toegankelijk zijn;
- Kidsproof zal die activiteiten ook weer promoten via hun uitgebreide netwerk.

Alle aanwezigen vonden de kennismaking en uitwisseling zeer waardevol, inspirerend en gezellig. Een geslaagde bijeenkomst met als uitkomst vele nieuwe ideeën waarmee iedereen weer aan de slag kan gaan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten